Požádat o hovor

Спасибо за заявку,
в ближайшее время с Вами свяжутся!
Au
1,706.86 EUR
Ag
22.03 EUR
Pt
968.48 EUR
Au
1,706.86 EUR
Ag
22.03 EUR
Pt
968.48 EUR

Informace o ochraně osobních údajů

Osoba odpovědná za zpracování údajů je:
Kalita Gold

Štěpánská 615/24, Nové Město, 110 00 Praha 1

Tel.: +420234280619

mail@kalita.gold

Oceňujeme váš zájem o náš online obchod. Ochrana vašeho soukromí je pro nás velmi důležitá. Proto Vás podrobně informujeme o nakládání s Vašimi daty níže.

1. PŘÍSTUPOVÁ DATA A HOSTING

Můžete navštívit naše webové stránky, aniž byste o sobě poskytli jakékoli informace. Při každém přístupu na webovou stránku uloží webový server pouze automaticky tzv. soubor protokolu serveru, který obsahuje například název požadovaného souboru, vaši IP adresu, datum a čas načtení, množství přenášených dat a požadujícího poskytovatele (přístupová data) a dokumentuje načtení.

Tyto přístupové údaje jsou hodnoceny výhradně za účelem zajištění bezproblémového provozu areálu a zlepšení naší nabídky. To slouží podle čl. 6 odst. 1 věty 1 lit. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů při správném předkládání naší nabídky, která převažuje v souvislosti s vyvážením zájmů. Všechna přístupová data budou smazána nejpozději sedm dní po skončení návštěvy stránky.

Hostování

Služby pro hostování a zobrazování webových stránek poskytují zčásti naši poskytovatelé služeb v souvislosti se zpracováním na náš účet. Není-li v této zásadě ochrany osobních údajů uvedeno jinak, budou na svých serverech zpracovávána všechna přístupová data a všechna data shromážděná ve formulářích uvedených pro tento účel na těchto webových stránkách. Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich poskytovatelů služeb a základ naší spolupráce s nimi, kontaktujte prosím možnost kontaktu popsanou v této zásadě ochrany osobních údajů.

2. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ZPRACOVÁNÍ SMLUV, KONTAKTOVÁNÍ A OTEVŘENÍ ZÁKAZNICKÉHO ÚČTU

2.1 Zpracování údajů pro zpracování smluv

Pro účely zpracování smluv podle čl. 6 odst. 1 věty 1 lit. b GDPR shromažďujeme osobní údaje, pokud nám je dobrovolně sdělíte v rámci objednávky. Povinná pole jsou označena jako taková, protože v těchto případech požadujeme údaje pro zpracování smluv a my nemůžeme zaslat objednávku bez jejich uvedení. Které údaje jsou shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů.

Další informace o zpracování vašich údajů, zejména o předávání našim poskytovatelům služeb za účelem objednání, platby a přepravy, naleznete v následujících oddílech této zásady ochrany osobních údajů. Po úplném zpracování smlouvy budou vaše údaje omezeny na další zpracování a po uplynutí doby daňového a obchodního zadržení v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 litc GDPR zrušeny, pokud výslovně neuvedete další použití vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 lit. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje povolené zákonem a o kterých vás v tomto prohlášení informujeme.

Starší systém

Pro objednání a zpracování smluv používáme systémy řízení zboží od externích poskytovatelů služeb. Naši poskytovatelé služeb se pro nás zabývají zpracováním objednávek. Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich poskytovatelů služeb a základ naší spolupráce s nimi, kontaktujte prosím možnost kontaktu popsanou v této zásadě ochrany osobních údajů.

2.2 Účet zákazníka

Osobní údaje shromažďujeme, pokud nám je dobrovolně poskytnete při otevření zákaznického účtu. Povinná pole jsou označena jako taková, protože v těchto případech požadujeme, aby data otevřela zákaznický účet a vy nemůžete dokončit otevření účtu bez jejich uvedení. Které údaje jsou shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Údaje poskytnuté Vámi používáme pro zpracování a zpracování Vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 lit. b GDPR.

Odstranění zákaznického účtu je možné kdykoli a může být provedeno buď zprávou o možnosti kontaktu popsanou v této zásadě ochrany osobních údajů, nebo prostřednictvím funkce stanovené pro tento účel na zákaznickém účtu. Po vymazání vašeho zákaznického účtu budou vaše údaje smazány, pokud výslovně neuvedete další použití vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 lit. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje, které jsou zákonem povoleny a o kterých vás v tomto prohlášení informujeme.

2.3 Kontaktování

V rámci komunikace se zákazníky shromažďujeme osvětlení pro zpracování vašich dotazů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 lit. b GDPR, pokud nám dobrovolně poskytnete osobní údaje při oslovení (např. prostřednictvím kontaktního formuláře, nástroje pro živé rozhovory nebo e-mailu). Povinná pole jsou označena jako taková, protože v těchto případech naprosto potřebujeme data pro zpracování vašeho kontaktu.

Které údaje jsou shromažďovány, lze vidět z příslušných vstupních formulářů. Po úplném zpracování Vaší žádosti budou Vaše údaje smazány, pokud výslovně neuvedete další použití Vašich údajů v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 lit. GDPR nebo si vyhrazujeme právo používat údaje, které jsou zákonem povoleny a o kterých Vás informujeme v tomto prohlášení.

3. ZPRACOVÁNÍ ÚDAJŮ PRO ÚČELY ZPRACOVÁNÍ ODESLÁNÍ

Pro plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 lit. b GDPR předáváme vaše údaje poskytovateli přepravních služeb zadanému dodáním, pokud je to nezbytné pro dodání objednaného zboží.

3.1 Zpracování údajů pro zpracování plateb

Při zpracování plateb v našem internetovém obchodě spolupracujeme s těmito partnery: poskytovateli technických služeb, úvěrovými institucemi, poskytovateli platebních služeb.

3.2 Zpracování údajů pro zpracování transakcí

V závislosti na zvolené platební metodě předáváme údaje nezbytné pro zpracování platební transakce našim poskytovatelům technických služeb, kteří pro nás pracují v rámci zpracování objednávky, nebo zadaným úvěrovým institucím nebo vybranému poskytovateli platebních služeb, pokud je to nezbytné pro zpracování platby. To slouží k plnění smlouvy podle čl. 6 odst. 1 věty 1 lit. b GDPR. Zčásti poskytovatelé platebních služeb shromažďují údaje potřebné pro samotné zpracování platby, např. na vlastní webové stránce nebo prostřednictvím technické integrace do procesu objednávky. V tomto ohledu se použije prohlášení o ochraně údajů příslušného poskytovatele platebních služeb.

Máte-li dotazy ohledně našich partnerů na zpracování plateb a na základě naší spolupráce s nimi, kontaktujte prosím možnost kontaktu popsanou v této zásadě ochrany osobních údajů.

3.3 Zpracování údajů za účelem předcházení podvodům a optimalizace platebních procesů

V případě potřeby poskytujeme našim poskytovatelům služeb další údaje, které používají společně s údaji nezbytnými pro zpracování platby jako náš zpracovatel za účelem předcházení podvodům a optimalizace platebních procesů (např. fakturace, zpracování sporných plateb, podpora účetnictví). To slouží podle čl. 6 odst. 1 věty 1 lit. f GDPR k ochraně našich oprávněných zájmů v naší ochraně před podvody nebo účinným řízením plateb, které převažují v souvislosti s vyvážením zájmů.

4. REKLAMA E-MAILEM, POŠTOU

4.1 E-mailová reklama s předplatným newsletteru

Pokud se přihlásíte k našemu newsletteru, použijeme údaje požadované k tomuto účelu nebo Vám poskytnuty samostatně, abychom Vám pravidelně posílali náš e-mailový zpravodaj na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 věty 1 lit. GDPR. Odhlášení z newsletteru je možné kdykoli a může být provedeno buď zprávou na níže popsanou volbu kontaktu nebo prostřednictvím odkazu poskytnutého pro tento účel v newsletteru. Po odhlášení odstraníme vaši e-mailovou adresu ze seznamu příjemců, pokud jste výslovně nesouhlasili s dalším používáním vašich údajů nebo si vyhrazujeme právo používat data nad rámec tohoto, což je povoleno zákonem a o kterém vás v tomto prohlášení informujeme.

4.2 Odeslání newsletteru

Newsletter může být zaslán také našimi poskytovateli služeb jako součást zpracování naším jménem. Máte-li jakékoli dotazy ohledně našich poskytovatelů služeb a základ naší spolupráce s nimi, kontaktujte prosím možnost kontaktu popsanou v této zásadě ochrany osobních údajů.

4.3 Poštovní reklama a vaše právo na námitky

Kromě toho si vyhrazujeme právo používat vaše jméno a příjmení, stejně jako vaši poštovní adresu pro naše vlastní reklamní účely, např. zaslat zajímavé nabídky a informace o našich produktech dopisem. To slouží k ochraně našich oprávněných zájmů, které převažují v souvislosti s vyvážením zájmů, na propagační adresu našim zákazníkům podle čl. 6 odst. 1 věty 1 lit. f GDPR. Proti úložišti a používání dat pro tyto účely můžete kdykoli protestovat odesláním zprávy do volby kontaktu popsané v této zásadě ochrany osobních údajů.

5. COOKIES A DALŠÍ TECHNOLOGIE

5.1 Obecné informace

Abychom návštěvnost našich webových stránek zatraktivnili a umožnili používání určitých funkcí, používáme technologie na různých stránkách včetně tzv. cookies. Cookies jsou malé textové soubory, které jsou automaticky uloženy na vašem zařízení. Některé cookies, které používáme, jsou smazány po skončení relace prohlížeče, tj. po zavření prohlížeče (tzv. session cookies). Další cookies zůstávají na vašem zařízení a umožňují nám rozpoznat váš prohlížeč při příštím návštěvě (přetrvávající soubory cookie).

Takové technologie používáme pro používání určitých funkcí našich webových stránek (např. funkce nákupního košíku) jsou povinné. Prostřednictvím těchto technologií, IP adresy, času návštěvy, zařízení a prohlížeče informace o vašem používání našich webových stránek (např. informace o obsahu nákupního košíku) shromážděné a zpracované. To slouží v souvislosti s vyvážením zájmů převážně oprávněných zájmů při optimalizované prezentaci naší nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 lit. f GDPR.

Kromě toho používáme technologie k plnění právních povinností, které podléháme (např. k prokázání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů), jakož i internetové analýzy a online marketingu. Další informace, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete v následujících oddílech této politiky ochrany osobních údajů.

Můžeme také používat technologie, které nejsou jednotlivě uvedeny v této zásadě ochrany osobních údajů. Další informace o těchto technologiích, včetně příslušného právního základu pro zpracování údajů, naleznete na platformě Usercentrics.

Toho lze dosáhnout kliknutím na tlačítko otisků prstů v pravém nebo dolním levém rohu stránky.

Nastavení cookie pro váš prohlížeč naleznete pod následujícími odkazy:

Pokud máte zájem o používání technologií v souladu s čl. 6 odst. 1 větou 1 lit. GDPR, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat odesláním zprávy na volbu kontaktu popsanou v zásadě ochrany osobních údajů nebo kliknutím na tlačítko otisků prstů v pravém nebo levém rohu stránky. Nejsou-li cookies přijaty, může být funkce našich webových stránek omezena.

6. POUŽÍVÁNÍ COOKIES A DALŠÍCH TECHNOLOGIÍ PRO WEBOVÉ ANALÝZY A REKLAMNÍ ÚČELY

Pokud jste dali souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 lit. GDPR, používáme následující cookies a další technologie třetích stran na našich webových stránkách. Po ukončení používání příslušné technologie u nás budou data shromážděná v této souvislosti odstraněna. Svůj souhlas můžete kdykoliv odvolat s účinkem do budoucna.

Další informace o možnostech odstoupení od smlouvy naleznete v sekci „Cookies a další technologie“. Další informace, včetně základu naší spolupráce s jednotlivými dodavateli, naleznete v jednotlivých technologiích. Máte-li jakékoli otázky týkající se poskytovatelů a základu naší spolupráce s nimi, kontaktujte prosím možnost kontaktu popsanou v této zásadě ochrany osobních údajů.

6.1 Použití služeb Google

Používáme následující technologie Google Ireland s.r.o., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“). Informace o používání našich webových stránek automaticky shromážděných společností Google Technologies jsou obvykle přenášeny na server Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA a uloženy tam. Pro USA neexistuje rozhodnutí Evropské komise o přiměřenosti.

Naše spolupráce je založena na standardních doložkách Evropské komise o ochraně údajů. Pokud je vaše IP adresa shromažďována prostřednictvím technologií Google, bude zkrácena aktivací IP anonymizace před uložením na serverech Google. Pouze ve výjimečných případech bude úplná IP adresa předána serveru Google a tam zkrácena.

Není-li v jednotlivých technologiích uvedeno jinak, zpracování údajů se provádí na základě dohody uzavřené pro příslušnou technologii mezi osobami společně odpovědnými v souladu s čl. 26 GDPR. Další informace o zpracování dat společností Google naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google. Nejsou-li cookies přijaty, může být funkce našich webových stránek omezena.

Google Analytics

Pro účely analýzy webových stránek společnost Google Analytics automaticky shromažďuje a ukládá data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o vašem používání našich webových stránek), z nichž jsou profily používání vytvářeny pomocí pseudonymů. K tomuto účelu lze použít cookies. Vaše IP adresa nebude sloučena s jinými daty Google. Zpracování údajů probíhá na základě dohody o zpracování objednávky společností Google.

Pro účely optimalizace marketingu našich webových stránek jsme aktivovali nastavení sdílení dat pro „produkty a služby Google“. Google může například přistupovat k datům shromážděným a zpracovaným společností Google Analytics a pak je používat ke zlepšení služeb společnosti Google. Vydávání dat společnosti Google v rámci těchto nastavení pro vydávání dat probíhá na základě dodatečné dohody mezi odpovědnými stranami. Nemáme žádný vliv na následné zpracování dat společností Google.

Reklamy Google

Pro reklamní účely ve výsledcích vyhledávání Google i na webových stránkách třetích stran je při návštěvě našich webových stránek nastavena tzv. Google Remarketing Cookie, která je automaticky využívána sběrem a zpracováním dat. (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o vašem používání našich webových stránek) a umožňuje zajímavou reklamu pomocí pseudonymního CookieID a na základě stránek, které navštívíte.

Zpracování dat za tímto účelem probíhá pouze v případě, že jste aktivovali nastavení „personalizované reklamy“ na účtu Google. Pokud jste přihlášeni do Googlu během návštěvy našich webových stránek, Google používá vaše data společně s daty Google Analytics k vytvoření a definování seznamů cílových skupin pro poznámky mezi zařízeními.

Pro analýzu webových stránek a sledování událostí, používáme Google Ads Conversion Tracking k měření následného chování používání, pokud jste přistupovali na našich webových stránkách prostřednictvím reklamy z Google Ads. Za tímto účelem lze použít soubory cookie a data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči, jakož i informace o vašem používání našich webových stránek na základě událostí, které jsme zadali, jako je návštěva webové stránky nebo předplatné newsletteru), ze kterých jsou vytvořeny profily použití pomocí pseudonymů.

Google Fonts

Pro jednotnou prezentaci obsahu na našich webových stránkách jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďována kódem skriptu „Google Fonts“, přenášena na Google a následně zpracovávána společností Google. Na toto následné zpracování údajů nemáme žádný vliv.

Zásuvný modul videa YouTube

Pro integraci obsahu třetích stran jsou data (IP adresa, čas návštěvy, informace o zařízení a prohlížeči) shromažďována prostřednictvím videopřehrávače YouTube v rozšířeném režimu ochrany dat, který používáme, přenášena na Google a následně zpracována společností Google pouze v případě, že přehrajete video.

Pokud jsou informace přenášeny na Google servery v USA a uloženy tam, je americká společnost Google LLC certifikována v rámci EU-US Privacy Shield. Aktuální certifikát lze zobrazit zde. Na základě této dohody mezi USA a Evropskou komisí stanovila tato komise odpovídající úroveň ochrany údajů pro společnosti certifikované v rámci ochrany soukromí. Můžete zabránit sběru dat vytvořených cookie a souvisejících s používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) na Google a zpracování těchto dat společností Google stažením a instalací modulu prohlížeče dostupného pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=cz

Jako alternativu k modulu prohlížeče, můžete kliknout na následující odkaz, abyste zabránili kolekci Google Analytics na této webové stránce v budoucnu: Deaktivovat Google Analytics.

Neúčast cookie je uložena na vašem zařízení. Pokud soubory cookie smažete, musíte znovu kliknout na odkaz.

7. SOCIÁLNÍ MÉDIA

7.1 Použití sociálních pluginů z Facebooku, Twitteru, Instagramu, Pinterestu pomocí řešení Shariff

Sociální tlačítka ze sociálních sítí jsou používána na našich webových stránkách. Tyto jsou do stránky integrovány pouze jako HTML odkazy, takže při přístupu na naše webové stránky není navázáno spojení se servery příslušného poskytovatele. Klikněte na jedno z tlačítek, webové stránky příslušné sociální sítě se otevírají v novém okně prohlížeče.

7.2 Naše online přítomnost na Facebooku, Twitteru, Instagramu, Youtube, Pinterestu

Pokud jste dali souhlas podle čl. 6 odst. 1 věty 1 lit. GDPR příslušnému provozovateli sociálních médií, při návštěvě našich on-line prezentací na sociálních médiích uvedených výše, jsou vaše údaje automaticky shromažďovány a uchovávány pro účely průzkumu trhu a reklamy, z nichž jsou profily využití vytvářeny pomocí pseudonymů.

Ty lze použít například k zobrazení reklamy uvnitř a vně platforem, u kterých se předpokládá, že odpovídají vašim zájmům. K tomuto účelu se obvykle používají cookies. Podrobné informace o zpracování a využívání údajů příslušným provozovatelem sociálních médií, jakož i možnost kontaktu a vaše práva v tomto ohledu a nastavení možností ochrany vašeho soukromí naleznete v níže uvedených zásadách ochrany soukromí poskytovatelů. Pokud v tomto ohledu stále potřebujete pomoc, můžete nás kontaktovat.

8. MOŽNOSTI KONTAKTU A JEJICH PRÁVA

Jako subjekt údajů máte následující práva:

Právo na objekt

Pokud zpracováváme osobní údaje tak, jak je vysvětleno výše, aby bylo možné chránit naše oprávněné zájmy převážně v kontextu vyvážení zájmů, můžete proti tomuto zpracování protestovat s účinkem do budoucna. Pokud je zpracování určeno pro přímé marketingové účely, můžete toto právo uplatnit kdykoli, jak je popsáno výše. Pokud je zpracování prováděno pro jiné účely, máte právo vznést námitky pouze tehdy, pokud existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace.

Po uplatnění vašeho práva vznést námitky již nebudeme zpracovávat vaše osobní údaje pro tyto účely, pokud nemůžeme prokázat přesvědčivé oprávněné důvody pro zpracování, které převažuje nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud je zpracování tvrzení, výkonu nebo obhajoba právních nároků za účelem marketingu. To neplatí. Za tímto účelem již nebudeme vaše osobní údaje zpracovávat.

Pro otázky týkající se shromažďování, zpracování nebo používání vašich osobních údajů, pro informace, opravu, omezení nebo odstranění údajů, jakož i zrušení udělených souhlasů nebo námitky proti konkrétnímu využívání údajů, nás prosím kontaktujte přímo prostřednictvím kontaktních údajů v našem otisku.

Ваш браузер устарел рекомендуем обновить его до последней версии
или использовать другой более современный.
Informace o ochraně osobních údajů
Kliknutím na tlačítko „Přijmout“ kdykoli souhlasíte s používáním cookies KALITA.GOLD, třetích stran a podobných metod optimalizovat webové stránky a jeho správnou funkci, stejně jako zobrazovat reklamy založené na zájmech. Také další metody používané pro pohodlné přizpůsobení webových stránek, vytváření anonymních statistik, propojení informací o používání těchto webových stránek a našich online reklam k objednání transakčních dat a jiných kontaktů zákazníků, nebo zobrazení personalizovaného marketingového obsahu na této webové stránce a jinde. Klikněte na „Zásady ochrany osobních údajů“, abyste se dozvěděli více o tom, jak používáme vaše data, kdo jsou naši partneři, s čím souhlasíte a jaké máte právo kdykoli odvolat. Kliknutím na „Přijměte“ souhlasíte s používáním těchto technologií a zmíněnými zpracovatelskými účely. Souhlas můžete odmítnout zde nebo jej kdykoli odvolat v zásadě ochrany osobních údajů.